Wejście główne
sos 100x100

SOS

Więcej
Micek TV 100x100

TV

Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher

Teacher

Więcej
Logo Dostępna Szkoła

Dostępna

Więcej
Logo Stołówka

Stołówka

Więcej
Na obrazku widoczna jest para łyżew figurowych oraz napis lodowisko

Lodowisko

Więcej
Logo Dostępność nauczycieli

Dostępność

nauczycieli
Logo laboratoria przyszłości

Laboratoria

Przyszłości
Wolontariat logo

Wolontariat

Więcej
Biblioteka - logo

Biblioteka

Więcej
plan lekcji 100x100

Plan

Lekcji
Logo Turnieju Szkół

Turniej

Szkół

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne w naszej szkole, to wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.

Cele rozwojowe wiążą się ściśle z wiekiem uczestników zajęć, gdyż w każdej fazie życia dominują określone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju.

Cele rozwojowe naszych uczniów dotyczą głównie:

 • poznania samego siebie;
 • poznania swoich mocnych i słabych stron;
 • poznania swoich talentów, zdolności;
 • budowania poczucia własnej wartości;
 • doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych;
 • kształtowania inteligencji emocjonalnej /rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć/
 • doskonalenie informacji zwrotnych.

Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania wiedzy o samym sobie i o innych ludziach oraz proces rozumienia świata społecznegoi dotyczą głównie:

 • uczenia stawiania granic, odmawiania;
 • przełamywania nieśmiałości;
 • uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • uczenia nawiązywania kontaktów;
 • umiejętności wyrażania swoich uczuć;
 • umiejętności wytyczania celu;
 • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności;
 • wyszukiwania zainteresowań, własnych możliwości i predyspozycji;
 • uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka;
 • uczenia współpracy i współdziałania.

Jednak istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, czyli organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań, które dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom oraz sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie aprobowanych.

Cele terapeutyczne dotyczą głównie:

 • odreagowania emocji;
 • rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji;
 • lepszego zrozumienia ludzkich zachowań;
 • otrzymywania wsparcia od grupy;
 • przyjmowania i dawania informacji zwrotnych;
 • poznania i nazywania własnych emocji.

Cały cykl spotkań socjoterapeutycznych podzielony jest  na trzy etapy pracy z grupą:
Pierwszy etap to okres powstawania grupy. Służy on poznaniu się uczestników, opracowaniu reguł
i norm grupowych, tworzeniu atmosfery wyzwalającej pozytywne relacje interpersonalne. Dlatego też pierwsze spotkania koncentrują się wokół zabaw i ćwiczeń pozwalających na integrację grupy, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Drugi etap to właściwa praca z grupą. Polega na realizacji zaplanowanych celów terapeutycznych, edukacyjnych, rozwojowych.

Ostatni etap jest przygotowaniem do zakończenia wspólnej aktywności i spotkań w grupie, jest podsumowaniem nabytych umiejętności. To etap, w którym uczestnicy udzielają sobie pozytywnych wzmocnień w sferze uczuć, informacji zwrotnych podnoszących poczucie własnej wartości, obdarowują się „podarkami” /rysunki, laurki itp./