Wejście główne
sos 100x100

SOS

Więcej
Micek TV 100x100

TV

Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher

Teacher

Więcej
Logo Dostępna Szkoła

Dostępna

Więcej
Logo Stołówka

Stołówka

Więcej
Na obrazku widoczna jest para łyżew figurowych oraz napis lodowisko

Lodowisko

Więcej
Logo Dostępność nauczycieli

Dostępność

nauczycieli
Logo laboratoria przyszłości

Laboratoria

Przyszłości
Wolontariat logo

Wolontariat

Więcej
Biblioteka - logo

Biblioteka

Więcej
plan lekcji 100x100

Plan

Lekcji
Logo Turnieju Szkół

Turniej

Szkół

Innowacja: „Trening uważności i techniki uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

Opis:

Przez całe życie przyswajamy wiedzę z różnych dziedzin. Nie zawsze jest to łatwe, a zwłaszcza w sytuacjach, gdy chodzi o tematy, które nie leżą w zakresie naszych zainteresowań.

Problemem uczniów jest samodzielne i efektywne uczenie się. Uczniowie nie potrafią zarządzać sobą w czasie. Potrzebują nauczyć się robić efektywne notatki, stosować mnemotechniki oraz skutecznie  korzystać z potencjału Internetu. Innowacja jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia współczesny świat młodym ludziom. Dzięki niej uczniowie rozwiną kreatywne myślenie, nauczą się technik wzmacniających pamięć i koncentrację, zdobędą pozytywne skojarzenie z procesem uczenia się. Ponadto rozwiną swoją uważność i nauczą się technik oddechowych sprzyjających pracy mózgu. Efektem będzie wzrost motywacji do nauki, zredukowanie poziomu lęku przed nowym, trudnym materiałem oraz zwiększenie poczucia ich własnej wartości.

Uzasadnienie:

Zajęcia te przeznaczone będą na przedstawienie dzieciom wybranych metod samodzielnego uczenia się, nauka robienia czytelnych notatek, elementów szybkiego czytania. Uczniowie nabędą wiedzę na temat celowości wykonywania ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych, zwalczających stres. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń z dostosowaniem do grupy wiekowej. W celu uatrakcyjnienia będą też  wspomagane poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej, ćwiczeń do przeczytania lub odsłuchania,  oraz  kart pracy  programu „ Gimnastyka mózgu” .

Cel ogólny:

Podniesienie kompetencji uczenia się poprzez zapoznanie uczniów z technikami wspomagającymi naukę oraz rozwój kompetencji przyszłości: kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie skuteczności kształcenia.
 2. Kształtowanie pozytywnej motywacji do
 3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności .
 4. Rozbudzenie ciekawości poznawczej i aktywności umysłowej.
 5. Rozwijanie koncentracji, lepszego skupienia
 6. Kształcenie myślenia
 7. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności czytania, pisania i wypowiadania się.

Teści kształcenia:

Treści nauczania programu są dostosowane do grupy wiekowej:

 • koncentracja,
 • wprowadzenie elementów ćwiczeń poprawiające sprawność umysłową (kinezjologia edukacyjna),
 • nauka tworzenia czytelnych notatek, w tym mind mapy,
 • wybrane mnemotechniki,
 • ćwiczenia usprawniające pamięć,
 • ćwiczenia rozwijające umiejętność twórczego myślenia,
 • jak radzić sobie ze stresem?-  ćwiczenia relaksacyjne,
 • gdzie i kiedy się uczyć?- strategie zarządzania

Efekty działań edukacyjnych:

Po zrealizowaniu programu uczeń:

 • uczeń potrafi rozpoznać czynniki zewnętrze i wewnętrzne rozpraszające uwagę podczas nauki,
 • zna ćwiczenia poprawiające koncentrację,
 • wie, jak zorganizować czas potrzebny do nauki,
 • zna dwie techniki pamięciowe usprawniające naukę,
 • potrafi sporządzić czytelną notatkę,
 • zna ćwiczenia pobudzające kreatywność