Wejście główne
sos 100x100

SOS

Więcej
Micek TV 100x100

TV

Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher

Teacher

Więcej
Logo Dostępna Szkoła

Dostępna

Więcej
Logo Stołówka

Stołówka

Więcej
Na obrazku widoczna jest para łyżew figurowych oraz napis lodowisko

Lodowisko

Więcej
Logo Dostępność nauczycieli

Dostępność

nauczycieli
Logo laboratoria przyszłości

Laboratoria

Przyszłości
Wolontariat logo

Wolontariat

Więcej
Biblioteka - logo

Biblioteka

Więcej
plan lekcji 100x100

Plan

Lekcji
Logo Turnieju Szkół

Turniej

Szkół

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2024/2025.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 05.02.2024 r. do 22.02.2024 r.

√ Nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym rozpocznie się 1 marca 2024 r.

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

√Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2024 r. od godz. 8.00 i będzie trwał do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Link do systemu rekrutacji:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do oddziałów przedszkolnych do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w placówce.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego oddziału przedszkolnego/przedszkola.
Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego – nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

25 marca 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
√ W dniach od 25 marca od godz. 10.00 do 28 marca 2024 r. do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
 3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
 4. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
 5. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
W dniu 29 marca 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych.
Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

Kryteria punktowe
Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową:

 • za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,
 • oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

ikona programu MS Word