Wejście główne
sos 100x100
Więcej
Micek TV 100x100
Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher
Więcej
Logo Dostępna Szkoła
Więcej
Logo Stołówka
Więcej
orlik
Więcej
Logo Dostępność nauczycieli
Więcej
Logo laboratoria przyszłości
Więcej
Wolontariat logo
Więcej
Biblioteka - logo
Więcej
plan lekcji 100x100
Więcej
Logo Turnieju Szkół
Więcej

Szanowni Rodzice !

Coraz więcej dzieci ma problemy z prawidłową artykulacją. Dzieci, które mają wady wymowy, mogą mieć problemy
z nauką czytania i pisania, również ich kontakty z rówieśnikami mogą być utrudnione.

 Wszystko to, ma wpływ na dalszy rozwój, ich możliwości i przyszłość.

      W naszej szkole prowadzane będą zajęcia logopedyczne, które  odbywać  się będą na terenie szkoły i są bezpłatne. Na początku roku szkolnego (tj. wrzesień) w kl.0-I  przeprowadzane będą  przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu ocenę mowy Państwa dzieci; t.j.

– stan i sprawność narządów mowy: warg, języka, podniebienia, ocena zgryzu,

– artykulację poszczególnych głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach,

– umiejętności komunikacyjne, np. opowiadanie historyjki, dialog,

– słuch fonematyczny,

– nadawanie i rozumienie mowy,

– jakość foniczną wypowiedzi, m. in.: tempo mówienia, fonacja, oddychanie.

Badanie pozwala wyłonić dzieci potrzebujące pomocy logopedy. Jeśli Państwa dziecko ma problemy z mówieniem zostaną Państwo o  tym poinformowani na piśmie. Należy wówczas przyjść do szkoły i umówić dziecko na konkretny termin odbywania zajęć. Każde dziecko będące uczniem Szkoły Podstawowej nr 6   może otrzymać pomoc logopedyczną.

Osoby, które zauważają jakiekolwiek nieprawidłowości w mówieniu a ich dzieci nie są objęte badaniem, proszę o indywidualne zgłaszanie do gabinetu w celu umówienia się na badanie.

Pamiętajmy, że tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy. Jest to moja i Państwa odpowiedzialność, dlatego bardzo proszę, aby dzieci regularnie uczęszczały na zajęcia i ćwiczyły w domu. W razie wątpliwości lub problemów bardzo proszę o kontakt, chętnie służę pomocą.

Logopeda
Dorota Just
Monika Szupiluk