Wejście główne
sos 100x100
Więcej
Micek TV 100x100
Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher
Więcej
Logo Dostępna Szkoła
Więcej
Logo Stołówka
Więcej
orlik
Więcej
Logo Dostępność nauczycieli
Więcej
Logo laboratoria przyszłości
Więcej
Wolontariat logo
Więcej
Biblioteka - logo
Więcej
plan lekcji 100x100
Więcej
Logo Turnieju Szkół
Więcej

Informacje ogólne

Inicjatorem Projektu edukacyjnego ,,Turniej Szkół’’ jest Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk.

Realizowany jest on w szkołach podstawowych, w ramach którego uczniowie i całe społeczności szkolne będą współzawodniczyć w obszarach: nauka, działalność społeczna i sport.

Celem ,,Turnieju Szkół ‘’ jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie:

  •      podnoszenia poziomu wiedzy,
  •      sprawności sportowej,
  •      umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych,
  •      promowanie zdrowego stylu życia,
  •      rozwijanie kompetencji miękkich, a także integracja społeczności szkolnej,
  •      budowanie więzi społecznych,
  •      kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promocja szkół w środowisku lokalnym.

Czas trwania projektu: 01.11. 2021 do 10.06.2022

Miejsce: ZSO nr 4 i Park Radziwiłłów.

 W ramach projektu zostały wyznaczone następujące zadania do realizacji:

1.Zorganizowanie działania o charakterze promującym naukę, np. „Festiwal Nauki”.

Termin – I połowa lutego 2022

2.Zorganizowanie wydarzenia ukazującego działania szkół w zakresie współpracy z rodzicami, ochrony środowiska, wolontariatu, promocji zdrowego stylu życia, integracji środowiska szkolnego.

Termin i miejsce – kwiecień 2022, Park Radziwiłłów.

Tytuł roboczy: ,,Zielono Mi”

3.Zorganizowanie działania o charakterze sportowym.

Termin i miejsce – czerwiec 2022, Park Radziwiłłów.

Tytuł roboczy: „Święto zdrowia i sportu”