Wejście główne
sos 100x100

SOS

Więcej
Micek TV 100x100

TV

Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher

Teacher

Więcej
Logo Dostępna Szkoła

Dostępna

Więcej
Logo Stołówka

Stołówka

Więcej
Na obrazku widoczna jest para łyżew figurowych oraz napis lodowisko

Lodowisko

Więcej
Logo Dostępność nauczycieli

Dostępność

nauczycieli
Logo laboratoria przyszłości

Laboratoria

Przyszłości
Wolontariat logo

Wolontariat

Więcej
Biblioteka - logo

Biblioteka

Więcej
plan lekcji 100x100

Plan

Lekcji
Logo Turnieju Szkół

Turniej

Szkół

Informacje ogólne

Inicjatorem Projektu edukacyjnego ,,Turniej Szkół’’ jest Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk.

Realizowany jest on w szkołach podstawowych, w ramach którego uczniowie i całe społeczności szkolne będą współzawodniczyć w obszarach: nauka, działalność społeczna i sport.

Celem ,,Turnieju Szkół ‘’ jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie:

  •      podnoszenia poziomu wiedzy,
  •      sprawności sportowej,
  •      umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych,
  •      promowanie zdrowego stylu życia,
  •      rozwijanie kompetencji miękkich, a także integracja społeczności szkolnej,
  •      budowanie więzi społecznych,
  •      kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promocja szkół w środowisku lokalnym.

Czas trwania projektu: 01.11. 2021 do 10.06.2022

Miejsce: ZSO nr 4 i Park Radziwiłłów.

 W ramach projektu zostały wyznaczone następujące zadania do realizacji:

1.Zorganizowanie działania o charakterze promującym naukę, np. „Festiwal Nauki”.

Termin – I połowa lutego 2022

2.Zorganizowanie wydarzenia ukazującego działania szkół w zakresie współpracy z rodzicami, ochrony środowiska, wolontariatu, promocji zdrowego stylu życia, integracji środowiska szkolnego.

Termin i miejsce – kwiecień 2022, Park Radziwiłłów.

Tytuł roboczy: ,,Zielono Mi”

3.Zorganizowanie działania o charakterze sportowym.

Termin i miejsce – czerwiec 2022, Park Radziwiłłów.

Tytuł roboczy: „Święto zdrowia i sportu”