Wejście główne
sos 100x100
Więcej
Micek TV 100x100
Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher
Więcej
Logo Dostępna Szkoła
Więcej
Logo Stołówka
Więcej
orlik
Więcej
Logo Dostępność nauczycieli
Więcej
Logo laboratoria przyszłości
Więcej
Wolontariat logo
Więcej
Biblioteka - logo
Więcej
plan lekcji 100x100
Więcej
Logo Turnieju Szkół
Więcej

Informacje o projekcie Dostępna szkoła

Projekt „Dostępna szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym,  edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur i przetestowanie go w 60 szkołach w całej Polsce.

Wsparciem będą objęte w szczególności podmioty z mniejszych ośrodków, oraz podmioty, które uczestniczyły w monitoringu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej rozpoczęła w realizację projektu od roku 2022. Całkowita kwota realizowanego projektu wynosi 744 676 zł., w tym dofinansowanie 364 676 zł i środki własne miasta Biała Podlaska w kwocie 380 000 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30 września 2023 r.