Wejście główne
sos 100x100
Więcej
Micek TV 100x100
Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher
Więcej
Logo Dostępna Szkoła
Więcej
Logo Stołówka
Więcej
orlik
Więcej
Logo Dostępność nauczycieli
Więcej
Logo laboratoria przyszłości
Więcej
Wolontariat logo
Więcej
Biblioteka - logo
Więcej
plan lekcji 100x100
Więcej
Logo Turnieju Szkół
Więcej

W Soplicowie

31.03.2023r. , 8.55 - 9.40, sala 226 szkolny konkurs literacki dla uczniów klas ósmych

Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych na wniosek rodziców

Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych na wniosek rodziców

XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Nasza biblioteka włącza się w obchody przygotowując wiele ciekawych imprez: konkursy, loterię, przedstawienie i interesujące zajęcia biblioteczne. Szczegóły w bibliotece. Zapraszamy.

Zebrania z rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami. Informacja o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania. Ocena działań dydaktyczno – wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym 2022/2023. Od godz. 17:00 indywidualne konsultacje z nauczycielami.