Wejście główne
sos 100x100
Więcej
Micek TV 100x100
Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher
Więcej
Logo Dostępna Szkoła
Więcej
Logo Stołówka
Więcej
orlik
Więcej
Logo Dostępność nauczycieli
Więcej
Logo laboratoria przyszłości
Więcej
Wolontariat logo
Więcej
Biblioteka - logo
Więcej
plan lekcji 100x100
Więcej
Logo Turnieju Szkół
Więcej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Stulecie przybycia św. Maksymiliana do Grodna 1922-2022”

 1. Konkurs plastyczny „Stulecie przybycia św. Maksymiliana do Grodna 1922-2022” organizowany jest w ramach XVII  Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie.

2. Celem  konkursu  plastycznego jest:

 • przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego,
 • odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych postaw na wzór Świętego,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży wiedzą religijną,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

3. Olimpiada  w formie konkursu plastycznego obejmuje dwa poziomy edukacyjne:

 • klasy 0-III szkoły podstawowej;
 • klasy IV-V szkoły podstawowej.

4. Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy  I-V) wykonują pracę plastyczną na temat:                           „ Stulecie przybycia św. Maksymiliana do Grodna 1922-2022.” ilustrując poniższy fragment z książki „ Ojciec Kolbe” Marii Kączkowskiej:

„Tymczasem w Krakowie coraz trudniej było zapewnić stałe wydawanie „Rycerza”. Zapowiadano znowu zwyżkę cen, więc ojcowie postanowili przenieść wydawnictwo do Grodna. Na jesieni 1922 r. o. Maksymilian pojechał zbadać tamtejsze warunki, a wkrótce przeniósł się do klasztoru grodzieńskiego z całą redakcją. (…)
A oto już Grodno. Wysiadł. Teraz te trzy kilometry dzielące go od stacji do klasztoru wydają mu się trudne do przebycia. Błoto jest okropne i wszędzie wyboje. Ojciec Maksymilian, uginając się pod ciężarem paczek, schodzi w dół po oślizgłych stopniach wysokich schodów. Najgorsze te czcionki. Zawsze ich za mało. Kupił ich teraz całe sto kilo, ale zabrał tylko tyle, ile mógł unieść. Nie wiadomo, jak trzymać tę kasztę, by się nie zsunęła z pleców. Pomimo zimna pot zalewa mu skronie, oddech staje się krótki, świszczący. Wreszcie przy schodzeniu z ostatniego stopnia o. Maksymilian, potknął się i upadł w błoto.
– Ot, wielki ze mnie redaktor – szepnął sam do siebie beztrosko. – Czy tylko czcionki się nie rozsypały? Ach, jakie błoto!
Na szczęście materiał, który dostał w Warszawie od gwardiana poznańskiego na płaszcz, nie zamókł. Ojciec Maksymilian, pozbierał swoje pakunki i przyśpieszył kroku. (…)
Z daleka ukazało się na drodze wątłe światełko. Dwaj bracia wyszli naprzeciw z latarką.
– O, dzięki Niepokalanej, bo już naprawdę trochę za ciężko, a wy… Wy jesteście chyba niestrudzeni.
– Proszę Ojca redaktora – mówi brat Gabriel, odbierając paczki – mamy nowe zamówienie: tysiąc egzemplarzy dla kółek różańcowych. Przyszła też cała paczka listów dla Ojca. – w głosie brata brzmi taka radość. Ojciec Maksymilian nie czuje już zmęczenia. Opowiada im o swoich zakupach poczynionych w Warszawie.
– Ale Ojciec chyba upadł. Płaszcz taki zabłocony – mówi brat Albert.
– To nic, to nic, moje dzieci, potknąłem się trochę. W tej paczce jest materiał na płaszcz”.

5. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 • etap szkolny – przeprowadza komisja szkolna, która ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego, maksymalnie po 3 prace z każdej z wymienionych kategorii wiekowych,
 • etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady.

6. Termin składania prac: 25  października 2022 r. u nauczycieli religii.

7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy I-III szkoły podstawowej;
 • klasy IV-V szkoły podstawowej.

8.  Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:

 • klasy I-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
 • klasy IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.

9.  Praca powinna być wykonana:

 • samodzielnie;
 • na temat ;
 • w formacie A3 (prace w innym formacie zostaną odrzucone);
 • w jednej z technik określonych w pkt. 7 Regulaminu.

 10. Na odwrocie każdej pracy zakwalifikowanej do etapu ogólnopolskiego należy przykleić wypełnioną kartę zawierającą dane ucznia, nauczyciela, określenie techniki, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela. Wzór karty zostanie przekazany rodzicom do wypełnienia  po etapie szkolnym.

11. Przesłanie pracy na podstawie dokonanego zgłoszenia skutkuje udzieleniem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Warszawie niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji do użycia tejże pracy w celach niegospodarczych na następujących polach eksploatacji: strona internetowa Olimpiady, publikacje elektroniczne i papierowe wydawnictw franciszkańskich i związanych z powyższą Olimpiadą, materiały informacyjne Olimpiady.

12.  Wyniki konkursu plastycznego ( etap ogólnopolski) zostaną ogłoszone do 20  listopada 2022 roku.

Koordynator konkursu:  Grażyna Franczuk