Wejście główne
sos 100x100
Więcej
Micek TV 100x100
Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher
Więcej
Logo Dostępna Szkoła
Więcej
Logo Stołówka
Więcej
orlik
Więcej
Logo Dostępność nauczycieli
Więcej
Logo laboratoria przyszłości
Więcej
Wolontariat logo
Więcej
Biblioteka - logo
Więcej
plan lekcji 100x100
Więcej
Logo Turnieju Szkół
Więcej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „BLASK PRAWDY”

 1. Celem konkursu jest:
 • przypominanie i wskazywanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II,
 • kultywowanie tradycji  XXII  Dnia Papieskiego oraz wspomnienia św. Jana Pawła II,
 • rozwijanie formacji duchowej młodzieży.,
 • propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży,
 • rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki.
 1. Organizatorzy konkursu: Grażyna Franczuk, Monika Szupiluk
 2. Założenia organizacyjne:
 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 6,
 • prace mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie min. A3 ( 297 x 420),
 • praca plastyczna winna być opisana na odwrocie według powyższego wzoru: imię, nazwisko, klasa, tytuł pracy,
 • prace przechodzą na własność organizatora (organizator nie zwraca prac),
 • organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac w szkole,
 • złożenie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.
 1. Termin składania prac: 17 października 2022
 2. Kryteria oceny prac:

Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Nagrody dla laureatów
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy lub nagrody książkowe.

 

Koordynator konkursu:

Grażyna Franczuk